cover

Artykuły

Kto zarządza emisjami i wodą

Zarówno z uwarunkowań prawnych jak i ekonomicznych wynika konieczność podejmowania przez samorząd działań związanych z zarządzaniem środowiskiem. Dbałość o przyrodę jak i ochrona środowiska to jedne z zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 03.01.2014: „Kto zarządza emisjami i wodą”

niedziela 2 lutego 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej