cover

Artykuły

Taryfy pod kontrolą

Rząd proponuje, aby wniosek przedsiębiorstw o zatwierdzenie taryfy na wodę i ścieki był składany nie radzie, lecz wójtowi, który najpierw dokona oceny jego zgodności z prawem, może też zweryfikować koszty pod względem celowości ich podnoszenia.

Autor: Mirosław Krzyszczak
Szerzej: Wspólnota nr 21 16.10.2004 r.

środa 2 marca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej