cover

Artykuły

Pieniądze dla gmin na kanalizację i oczyszczalnie

Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można składać wnioski o dodatkowe środki na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Dwa konkursy XII i XIII na dotacje na inwestycje w obszarze gospodarki wodno-ściekowej zostały ogłoszone przez Ministerstwo Środowiska. Oba konkursy skierowane są przeze wszystkim do spółek wodno-ściekowych. Pieniądze z konkursów mogą być przeznaczone zarówno na nowe inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową jak i  na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych przedsięwzięć.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 14.02.2014 r. „Pieniądze dla gmin na kanalizację i oczyszczalnie”

wtorek 18 marca 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej