cover

Artykuły

Wodociągi odpowiadają za przerwy w dostawach

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że jeden z Zakładów Usług Komunalnych nadużył pozycji dominującej na runku wodociągowo-kanalizacyjnym. Zdaniem Sądu  za przerwy w dostawach wody odpowiadają zakłady wodociągowe.
Więcej: Rzeczpospolita z dnia: 03.03.2014 r. „Wodociągi odpowiadają za przerwy w dostawach”

poniedziałek 24 marca 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej