cover

Artykuły

10 mln zł dla gmin i powiatów na infrastrukturę na terenach wiejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął nabór wniosków do XII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego. Jednostki samorządu terytorialnego pieniądze z pożyczek, które są udzielane są bez prowizji i bez dodatkowych opłat mogą wykorzystać na budowę i modernizację: między innymi sieci i stacji wodociągowych oraz systemów zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 07.03.2014 r. „10 mln zł dla gmin i powiatów na infrastrukturę na terenach wiejskich”

środa 26 marca 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej