cover

Artykuły

Nowelizacja prawa wodnego coraz bliżej

Po pierwszym czytaniu do dalszych prac Sejm skierował do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nowelizacje prawa wodnego. Najważniejsze przewidziane zmiany oraz regulacje nowelizacji to: wprowadzenie planu utrzymania wód do prawodawstwa polskiego, doprecyzowanie i uzupełnienie definicji prawnych wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz określenie gminy wiodącej w aglomeracji wodnościekowej.

Więcej: Portal Samorządowy 20.02.2014 r. „Nowelizacja prawa wodnego coraz bliżej”

niedziela 30 marca 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej