cover

Artykuły

Radioaktywność wody w kranach pod lupą wodociągów

Opracowanie oraz wykonanie nowego systemu monitorowania poziomu skażeń radioaktywnych w wodociągach w czasie rzeczywistym będzie efektem europejskiego projektu badawczego "TAWARA RTM". Testowany system zostanie zamontowany w Zakładzie Wodociągów Północnych MPWiK w okolicy Zegrza, który obsługuje Warszawę. Szacowany koszt przedsięwzięcia to około 3,5 mln euro. Prace mają za zadanie stworzenie kompleksowego rozwiązania składającego się między innymi z systemu pomiarów w czasie rzeczywistym, systemu spektroskopowego identyfikacji skażeń oraz systemu alarmowego.

Więcej: Portal Samorządowy 06.03.2014 r. „Radioaktywność wody w kranach pod lupą wodociągów”

niedziela 30 marca 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej