cover

Artykuły

UOKiK czujnie patrzy na rynek wodociągowo-kanalizacyjny

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po ponad 60 decyzjach dotyczących rynku wodociągowo-kanalizacyjnego, które zostały wydane w 2013 r i w obecnym roku kontynuuje swoje intensywne działania. Obecnie trwa aż 21 postępowań wyjaśniających dotyczących naruszania zbiorowych interesów konsumentów oraz nadużywania pozycji dominującej.
Więcej: Portal Samorządowy, 19.02.2014 r. „UOKiK czujnie patrzy na rynek wodociągowo-kanalizacyjny”

czwartek 3 kwietnia 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej