cover

Artykuły

Chcesz kanalizację? Zapłać za budowę sieci. Jak samorządy oszukują mieszkańców

Przepisy Unijne jednoznacznie mówią, że jednostki budżetowe muszą wybudować do końca 2015 roku sieć kanalizacyjną w wyznaczonych wcześniej rejonach. Nie wszystkie Gminy jednak zdążą  z realizacją tych przepisów. Wspomniane przepisy reguluje unijna dyrektywa z 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).
 
Więcej: Gazeta Prawna, 14.02.2014 r. „Chcesz kanalizację? Zapłać za budowę sieci. Jak samorządy oszukują mieszkańców”

czwartek 3 kwietnia 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej