cover

Artykuły

Unijna pomoc to nie tylko fundusze strukturalne. Dziś, trzeba szukać innych form wsparcia

Rok 2013 zakończył Unijną perspektywę, z której można było czerpać środki pieniężne. Do końca 2015r trzeba rozliczyć wsparcie unijne przekazane w latach 2007-2013. Kolejna unijna perspektywa przewiduje środki w latach 2014-2020. Z na początku roku do Komisji Europejskiej Polska przekazała propozycje inwestycji, które chce wykonać w nadchodzących latach.

Więcej: Gazeta Prawna z dnia 30.04.2014 r. „Unijna pomoc to nie tylko fundusze strukturalne. Dziś, trzeba szukać innych form wsparcia”

poniedziałek 26 maja 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej