cover

Artykuły

Regulamin sprzeczny z ustawą

Rada Miasta jednego z miast na Śląsku zawarła w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zapis „że jeżeli parametry odprowadzanych ścieków mogą w sposób zasadniczy wpłynąć na urządzenia kanalizacyjne i proces oczyszczania ścieków, to przedsiębiorstwo ma prawo nakazać odbiorcy usług stosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających”. Uchwała ta została unieważniona przez Wojewodę Śląskiego a w uzasadnieniu możemy przeczytać że „regulacje zawarte w regulaminie ograniczają uprawnienia odbiorców lub niezgodnie z prawem poszerzają kompetencje przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za wodę i ścieki w mieście”.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 17.04.2014 r. „Regulamin sprzeczny z ustawą”

czwartek 29 maja 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej