cover

Artykuły

Brak odszkodowania lub zaniżona jego wysokość może być przejawem nadużywania pozycji dominującej

Do nadużyć prawa dochodzi często w przypadkach gdy na rynku występuje brak konkurencji  firm dostarczających podobne usługi. Klienci wtedy zawierają umowy z monopolistą. Pozycja monopolisty jest komfortową sytuacją dla wielu firm dostarczające określone usługi jedna często w takich przypadkach klient jest zmuszany do podpisania umów w których znajdują się uciążliwe lub nieuczciwe warunki. Niestety występują takie przypadki także na rynku zaopatrzenia w wodę.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 15.04.2014 r. „Brak odszkodowania lub zaniżona jego wysokość może być przejawem nadużywania pozycji dominującej”

czwartek 29 maja 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej