cover

Artykuły

Sejm: samorządy wydadzą na poprawę jakości ścieków 920 mln zł

W ciągu nadchodzących 10 lat ponad 300 oczyszczalni ścieków w Polsce będzie zmodernizowanych. Na te inwestycje ma być przeznaczone blisko 920 mln złotych. Przyczyną tych działań jest zmiana przez Sejm Prawa Wodnego, które między innymi nakazuje aby w ściekach ograniczyć ilość fosforu oraz azotu. Zmiany w prawie będą wdrażały do polskich przepisów unijną dyrektywę wodną, ściekową oraz powodziową.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 24.04.2014 r. „Sejm: samorządy wydadzą na poprawę jakości ścieków 920 mln zł”

piątek 30 maja 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej