cover

Artykuły

Wodę zbada sanepid albo zatwierdzony przez niego podmiot

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków reguluje najważniejsze kwestie związane z dostępnością wody. Badanie dostępności danego surowca do spożycia przez ludzi ma ogromne znaczenie dla całości społeczeństwa. Z tego powodu laboratoria są wciąż poddawane ścisłym kontrolą zarówno w trakcie działalności jaki i i przed rozpoczęciem działania. Duże wątpliwości wciąż budzi treść art. 12 ust. 4 ustawy: „Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez PIS”.

Więcej: Gazeta Prawna 14.10.2014 r. „Wodę zbada sanepid albo zatwierdzony przez niego podmiot”

czwartek 30 października 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej