cover

Artykuły

Szambo nie zastąpi kanalizacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w jednym ze swoich wyroków przypomniał, że posiadanie zbiornika bezodpływowego nie zwalnia właściciela nieruchomości do podłączenia jej do sieci kanalizacyjnej. Często zdarza się, że Burmistrz nakłada obowiązek podłączenia danej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Odbiorcy jednak odwołują się od takich decyzji nie zgadzając się na ponoszenie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
 
Więcej: Rzeczpospolita z dnia 06.10.2014 r. „Szambo nie zastąpi kanalizacji”

piątek 31 października 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej