cover

Artykuły

Jak spółki komunalne nadużywają pozycji dominującej

Coraz liczniej pojawiają się decyzje Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówiące o tym, że rynek związany z usługami wodnymi i kanalizacyjnymi pod względem prawnym nie zawsze działa prawidłowo. Rynek ten charakteryzuje się niewielką liczbą świadczeniodawców i wysokimi kosztami. Głównym zarzutem stawianym przez UOKiK jest wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne pozycji dominującej na lokalnym rynku.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 05.09.2014 r. „Jak spółki komunalne nadużywają pozycji dominującej”

poniedziałek 3 listopada 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej