cover

Artykuły

Przeniesienie pozwoleń wodnoprawnych

Ryzyko związane z naruszeniem przepisów prawa ochrony środowiska przez właścicieli budynków wielorodzinnych oraz komercyjnych można zmniejszyć poprzez odpowiednie planowanie zarządzania nimi. Coraz częstszym zjawiskiem jest powierzanie zarządu nad nieruchomościami w całości podmiotom posiadającym odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę. Budynki te wyposażone są w instalacje służące do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych oraz wód opadowych dlatego ważne jest określenie reguł przenoszenia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych właścicielowi nieruchomości na rzecz ich zarządcy.

Więcej:
Rzeczpospolita z dnia 14.11.2014 r. „Przeniesienie pozwoleń wodnoprawnych”

wtorek 13 stycznia 2015


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej