cover

Artykuły

Polityka wodna unii europejskiej

Artykuł o wadach i zaletach Ramowej Dyrektywy Wodnej UE.

Autor: Sławomir Trzaskowski
Szerzej: Nowe Życie Gospodarcze 09. 12.2004

poniedziałek 7 marca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej