cover

Artykuły

Projekt ustawy "o zbiorowym zaopatrzeniu..."

Na stronie internetowej Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" opublikowany został tekst projektu ustawy "o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" (datowany 12 grudnia 2003 r.).
Tekst ten opracowany został przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i zaakceptowany przez kierownictwo Urzędu w dniu 30 grudnia 2003 r.
Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" zamierza zgłosić swoje uwagi do omawianego projektu uwzględniając sugestie przedstawicieli wodociągów i kanalizacji.
W związku z powyższym proszę o nadesłanie uwag na adres Izby do 10 lutego 2004 r. (więcej)

piątek 11 marca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej