cover

Artykuły

Wrażenia po konferencji

W dniach 16-17 października 2003 r. odbyła się trzecia już edycja konferencji naukowo-technicznej: "Woda-Człowiek-Środowisko". Tym razem miejscem spotkania był Licheń - miejsce słynące ze wspaniałej Bazyliki Matki Boskiej Licheńskiej.

Patronat honorowy nad konferencją objęły: Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" oraz Związek Miast Polskich, natomiast patronat medialny: Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, Przegląd Komunalny, Wodociągi - Kanalizacja. Nieoceniony wkład przy zorganizowaniu sympozjum wniosły: Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, Kołobrzeska Fundacja Ochrony Środowiska i Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

W dwudniowym spotkaniu "Wodociągowców" uczestniczyło 160 osób nie tylko z całej Polski, ale także z Rosji i Austrii.

Celem konferencji było stworzenie forum dyskusyjnego dla wymiany doświadczeń, obejmującego aktualne problemy wodociągów i kanalizacji w Polsce. Zorganizowanie spotkania wynikało z tempa obecnych przemian i przeobrażeń rynku, częstotliwości ukazywania się nowych rozporządzeń i regulacji prawnych, zaostrzenia wymagań technicznych oraz rosnących kosztów inwestycji i eksploatacji.
Otwarcia konferencji dokonali: Ryszard Szambelańczyk - Przewodniczący Komitetu organizacyjnego (Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich), Józef Wiśniewski (Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"), Zygmunt Jasnoch (Kołobrzeska Fundacja Ochrony Środowiska) i Marek M. Sozański (Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej)

W ciągu sześciu sesji wykładowych zostało poruszonych wiele bardzo ciekawych, aktualnych tematów związanych z problematyką wodociągową i kanalizacyjną, między innymi:
1. Zakłady uzdatniania wody podziemnej i powierzchniowej, efekty, technologie, eksploatacja i kierunki modernizacji.
2. Zarządzanie oraz uwarunkowania organizacyjno - prawne Przedsiębiorstw Wodociągowo - Kanalizacyjnych.
3. Kanalizacja, oczyszczalnie ścieków - efekty, technologia, eksploatacja i kierunki modernizacji.
4. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
5. Metody i narzędzia informatyki w wodociągach i kanalizacji.

Treść wykładów dostarczyła wyczerpujących informacji i wiadomości w najbardziej aktualnym zakresie. Zapewnili to przede wszystkim doskonali prowadzący z Politechniki Poznańskiej.

Między kolejnymi wykładami uczestnicy mogli zapoznać się z ofertami firm, które zaprezentowały się na konferencji. Swoje artykuły i usługi przedstawiło 11 wystawców, były to: ABRYS Sp. z o.o., ACTARIS Polska Sp. z o.o., Biuro konsultingowo - handlowe DREM-EKO, DANFOSS Sp. z o.o., Fabryka Armatur "JAFAR" S.A., GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o., HYDRO-VACUUM S.A., JUDO Wasseraufbereitung GMBH, METALCHEM Warszawa S.A., Wydawnictwo SEIDEL - PRZYWECKI Sp. z o.o., VKN Polska Sp. z o.o. 

W czasie sesji każdy z uczestników mógł zadawać pytania, co prowadziło do bardzo interesujących i potrzebnych dyskusji.

Wraz z materiałami konferencyjnymi wszyscy otrzymali obszerną pozycję książkową: "Wodociągi i Kanalizacja w Polsce, tradycja i współczesność". Jest to praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. Marka M. Sozańskiego i techniczną dr Zbysława Dymaczewskiego, zainicjowana przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie". Powstała na podstawie ankietyzacji miejskich przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych przeprowadzonej przez IGWP. Zawiera analizę wyników ankiet i ich ocenę oraz zarys kierunków i trendów dalszego rozwoju komunalnych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ponadto dla celów konferencyjnych Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich wydało zbiór materiałów w formie publikacji książkowej, pod redakcją Marka M. Sozańskiego i Joanny Jeż Walkowiak. Zawiera ona wyczerpujące informacje organizacyjne i merytoryczne dotyczące konferencji. 

Organizatorzy zadbali także o strawę dla ducha i ciała. Dla wszystkich chętnych bowiem zorganizowano krótki spacer alejkami przyległymi do Bazyliki Licheńskiej oraz zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej. 

Podsumowaniem pracowitego dnia był grill oraz wieczorna, uroczysta kolacja połączona z dancingiem, który trwał do wczesnych godzin rannych. 

Wbrew pozorom, po hucznej zabawie, kolejny pracowity dzień konferencji odbył się planowo. Co więcej, można było wyraźnie zaobserwować pierwsze efekty wieczornych rozmów. Pozwala to z nadzieją spojrzeć w przyszłość branży wod-kan. 

Dziękując za uczestnictwo w konferencji organizatorzy zadeklarowali kontynuację cyklu spotkań "Woda-Człowiek-Środowisko"

Reportaż zdjęciowy

środa 9 marca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej