cover

Artykuły

Ustawa "o dostępie do informacji"

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. "o dostępie do informacji publicznej" (Dz. U nr 112 poz. 1198 z 2001 r.) wymieniono podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej. Ustawa ta obejmuje większość funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Są one zobowiązane są do stworzenia Biuletynu Informacji Publicznej, jako strony www. (na wzór rządowej głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej), na której będą udostępniały informacje wymienione w ustawie. Niektóre rodzaje informacji należy udostępniać już od 1 lipca 2003 r.

poniedziałek 7 marca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej