cover

Aktualności

Sądy krytycznie o odmowach zatwierdzenia taryf

Na stronie Jerzmanowski Aqua ukazał się niezwykle ciekawy artykuł autorstwa mec Łukasza Ciszewskiego oraz mec. Mateusza Farona pt. „Taryfy: sądy krytycznie o odmowach zatwierdzenia taryf”

wtorek 24 stycznia 2023

czytaj więcejUwagi do opublikowanego nowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Przedstawiamy otrzymane ze Stowarzyszenia Wodociągi Wielkopolskie, a przesłane ze Stowarzyszenia Ślaskiego, uwagi do opublikowanego nowego projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (dotyczący implementacji dyrektywy wodnej).

środa 18 stycznia 2023

czytaj więcejCoroczne spotkanie branży - Licheń 29-31.03.2023 r. Konferencja Naukowo-Techniczna

Będzie nam bardzo miło Państwa gościć w Licheniu, cieszymy się z ponownego spotkania z naszymi licznymi przyjaciółmi i znajomymi z branży. Konferencja Licheńska to zawsze atrakcyjny oraz bardzo merytoryczny pobyt.

poniedziałek 16 stycznia 2023

czytaj więcejŚwięta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2023

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku zechcą Państwo przyjąć nasze serdeczne życzenia, by ten świąteczny czas upłynął w atmosferze spokoju, radości i ciepła, a Nowy Rok 2023 składał się z jak największej ilości dobrych dni.
Życzymy zdrowia oraz pomyślności we wszystkich przyszłorocznych działaniach.

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

piątek 23 grudnia 2022

czytaj więcejWyrok WSA dotyczący taryf w Koninie i jego możliwe implikacje

PWiK w Koninie, po prawie 2 latach sporu z regulatorem uzyskało wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie potwierdzenie wejścia taryf w życie z mocy prawa. Sąd podzielił stanowisko spółki, uznając, że regulator nie był uprawniony do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia taryf, ponieważ po przekroczeniu terminu 45-dniowego utracił kompetencje do rozstrzygnięcia w tym zakresie.

poniedziałek 19 grudnia 2022

czytaj więcejKolejne ostrzeżenie tego roku. Będą problemy z wodą.

Eksperci z Państwowego Instytutu Geologii wyrazili swoją opinie dotyczącą niedoborów wód. Odnotowuje się, że zwierciadła wód mają niskie stany, sprzyja to występowaniu niedoborów w ujęciach zarówno komunalnych, korzystających z pierwszego poziomu wodonośnego jak i indywidualnych studniach.

poniedziałek 12 grudnia 2022

czytaj więcejGospodarka ściekowa na obszarach podmiejskich

Na problemy zanieczyszczania środowiska ściekami dla dużych skupisk ludności, odpowiada krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych wraz z przepisami unijnymi. Obecnie zauważalny jest trend migracji mieszkańców aglomeracji na tereny podmiejskie.

niedziela 11 grudnia 2022

czytaj więcejMinister Klimatu udzielił odpowiedzi na pismo IGWP dotyczące zmniejszenia oddziaływania cen energii elektrycznej na ceny wody i ścieków

W dniu 2 sierpnia 2022 roku, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczące wsparcia działań, jakie podejmują przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne w Polsce odnośnie zmniejszenia cen prądu mające znaczący wpływ na opłaty za wodę i ścieki.

sobota 10 grudnia 2022

czytaj więcejWody Polskie odrzucają kolejne wnioski o zmianę taryf.

Samorządowe spółki wodno-kanalizacyjne znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji ekonomicznej. Wody Polskie nie wyrażają zgody na zmianę dotychczasowych taryf za wodę i ścieki.  

piątek 9 grudnia 2022

czytaj więcejDo 30 listopada należy złożyć oświadczenie do dostawcy prądu, żeby móc skorzystać z ceny maksymalnej prądu.

W ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej do końca listopada małe i średnie przedsiębiorstwa wraz z innymi podmiotami, które są do tego uprawnione, chcąc skorzystać z cen maksymalnych na prąd, muszą złożyć stosowne oświadczenie.

poniedziałek 21 listopada 2022

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej