cover

Aktualności

Ponad 4 tys. nowej sieci kanalizacyjnej

Główny Urząd Statystyczny podał informację, iż w 2019 roku oddano do eksploatacji 56  oczyszczalni ścieków, wybudowano także 4,2 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki.

środa 2 września 2020

czytaj więcejOpłata za wodę tylko z zalegalizowanego licznika

Sąd Rejonowy w Tczewie stwierdził, iż w przypadku gdy pozwany o zapłatę kwestionuje wynik pomiaru urządzenia pomiarowego niespełniającego norm, na powodzie ciąży obowiązek wykazania, że dokonany pomiar był prawidłowy.

wtorek 1 września 2020

czytaj więcejopłata za działkę dużo niższa gdy gromadzona jest deszczówka

Prezes Wód Polskich Przemysław Dacapoinformował, iż w nowo projektowanych przepisach może pojawić się zapis opłata za działkę może być nawet dziesięciokrotnie mniejsza, jeśli jej właściciel będzie gromadził deszczówkę.

piątek 28 sierpnia 2020

czytaj więcejgminy bronią się przed kradzieżami wody

W ostatnich latach bardzo nasila się skala nielegalnych poborów wody. Nielegalne pobory są plagą w okresie letnim i dotyczą w dużej mierze nielegalnych poborów wody z hydrantów ulicznych przez nieuprawnione do tego firmy oraz rolników przeprowadzających opryski.

czwartek 20 sierpnia 2020

czytaj więcejskarżone uchwały gmin w sprawie warunków podłączenia do sieci

Prokuratura Krajowa opublikowała na swojej stronie internetowej informację, że prokuratorzy skarżą uchwały gmin w sprawie warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji ogólnej.

czwartek 6 sierpnia 2020

czytaj więcejdotacje na realizację zadań w zakresie retencji wody na obszarach wiejskich

Od 22 lipca 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o pomoc na realizację zadań w zakresie retencji wody na obszarach wiejskich. W formie dotacji na ten cel przeznaczono łącznie 50 mln zł.

piątek 31 lipca 2020

czytaj więcejdeficyty wody w glebie

Na skutek kolejnej bezśnieżnej zimy monitoring suszy wskazywał na bardzo silne deficyty wody w glebie.

poniedziałek 27 lipca 2020

czytaj więcejkwestionowanie wysokości stawek ustalonych przez Wody Polskie

Przedsiębiorcy kwestionując wysokość stawek ustalonych przez Wody Polskie, muszą pamiętać o złożeniu stosownego pisma w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o ich wysokości oraz z góry przedstawić w nim możliwie obszerne argumenty na uzasadnienie swoich racji.

piątek 24 lipca 2020

czytaj więcejważność dotychczasowych aktów prawnych dot. wyznaczania aglomeracji

Od 1 stycznia 2021 r. dotychczasowe akty prawne w postaci uchwał sejmików województw oraz rozporządzeń wojewodów dot. wyznaczania aglomeracji nie będą ważne.

poniedziałek 20 lipca 2020

czytaj więcejzmiany w sektorze

Analiza danych GUS przeprowadzona przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie dotycząca zmian strukturalnych grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON wykazała, iż rośnie liczba spółek handlowych, a zmniejsza się liczba zakładów budżetowych w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym.

piątek 17 lipca 2020

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej