cover

Aktualności

modernizacje instalacji mieszających deszczówki ze ściekami

Wody Polskie zapowiadają, iż instalacje, które mieszają deszczówkę ze ściekami będą musiały przejść modernizację.

czwartek 16 lipca 2020

czytaj więcejzrzuty ścieków do Wisły

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wszczął postępowanie wyjaśniające ws. zrzutów ścieków do Wisły, podczas którego zbadany zostanie stopień szkód w środowisku związanych z częstotliwością zrzutów ścieków do Wisły.

poniedziałek 13 lipca 2020

czytaj więcejwykorzystanie wód opadowych oraz wód odprowadzanych z oczyszczalni

Unia Europejska wprowadziła ogólnoeuropejskie przepisy dotyczące wykorzystania wód opadowych oraz wód odprowadzanych z oczyszczalni.

piątek 10 lipca 2020

czytaj więcejpodstawa prawna wprowadzonych zakazów ograniczenia zużycia wody

Podobnie jak w poprzednim roku początek maja objawił się suszą w Polsce. Niektóre samorządy od razu zapobiegawczo wprowadziły zakaz podlewania ogródków, mycia samochodów a także napełniania basenów wodą z sieci wodociągowej. Za naruszenie zakazu grożą nawet karą grzywny do 5 tyś złotych.

środa 10 czerwca 2020

czytaj więcejanaliza ścieków a koronawirus

Hiszpańscy biolodzy na podstawie badań ustalili, iż analiza wody ze ścieków pozwala przewidzieć kilka tygodni wcześniej nasilenie się epidemii koronawirusa.

piątek 5 czerwca 2020

czytaj więcejwezwanie Komisji Europejskiej po przeprowadzonej kontroli

Komisja Europejska po przeprowadzonej kontroli wezwała Polskę ale także Bułgarię, Czechy i Francję do zapewnienia odpowiedniego zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

wtorek 2 czerwca 2020

czytaj więcejśledztwo w sprawie oczyszczalni ścieków „Czajka”

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie poinformowała, iż śledztwo w sprawie oczyszczalni ścieków „Czajka” zostało przekazane do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

piątek 29 maja 2020

czytaj więcejzbieranie wody wodociągowej

Coraz więcej Samorządów zachęca do zbieranie wody deszczowej by ją później wykorzystać do podlewania zieleni.

wtorek 26 maja 2020

czytaj więcejnowy akt prawny

Dnia 18 maja 2020 roku weszło w życie Obwieszczenie Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych Dz.U. 2020 poz. 939.

środa 20 maja 2020

czytaj więcejNowe terminy szkoleń

Wprowadzamy nowe, zmodyfikowane terminy kursów, szkoleń oraz warsztatów Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich na rok 2020.

wtorek 21 kwietnia 2020

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej