cover

Aktualności

Ścieki na wsi. Wyzwania na najbliższe lata

Do końca października wszystkie aglomeracje poniżej 2000 RLM muszą zostać zlikwidowane. MGMiŻŚ pracuje nad kolejną aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Jakie zatem wyzwania stoją przed gospodarką ściekową terenów wiejskich w najbliższych latach? Eksperci będą o tym dyskutować podczas szkolenia organizowanego przez miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”.
 
Obecny stan gospodarki ściekowej terenów niezurbanizowanychPolski wynika z działań podejmowanych w latach ubiegłych.
– Wprawdzie na obszarach wiejskich pod koniec 2018 r. znajdowało się blisko 60 proc. sieci kanalizacyjnej (w stosunku do całkowitej długości sieci sanitarnej w kraju), ale do tej sieci było podłączonych tylko około 40 proc. budynków mieszkalnych. System kanalizacyjny uzupełniają ponad 2 miliony zbiorników bezodpływowych i ponad 200 tys. przydomowych oczyszczalni ścieków. Stwarza to problemy zarówno z eksploatacją tych obiektów, dowożeniem tzw. nieczystości ciekłych i osadów ściekowych do większych oczyszczalni ścieków, jak i problemy z eksploatacją zbiorczych oczyszczalni – wyjaśnia prof. Ryszard Błażejewski z UP w Poznaniu.
Przyszłość terenów wiejskich
Mimo oficjalnego zakończenia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w 2015 r., Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planuje szóstą już aktualizację tego programu w celu jego zakończenia w latach 2021-2027. Na dokończenie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej brakuje prawie 100 mld złotych. KPOŚK to dokument o ogromnym znaczeniu dla samorządów szukających dofinansowania w tym zakresie w nowej unijnej perspektywie.
Jak wyjaśnia prof. Błażejewski: – W związku z faktem, że unijne i polskie prawo nie pozwala na tworzenie aglomeracji poniżej równoważnej liczby mieszkańców równej 2000, wszystkie aglomeracje poniżej tej wartości będą zlikwidowane do końca października br. Przed gospodarką ściekową na terenach niezurbanizowanych stoi zatem szereg wyzwań. Nie są to zadania łatwe z uwagi na coraz wyższe jednostkowe nakłady inwestycyjne, zadłużenie samorządów, poszerzanie zakresu ich obowiązków, brak środków finansowych, odbierane kompetencje itd.
Jak wskazuje dr Tomasz Warężak z Uniwersytetu Zielonogórskiego: – W obecnej sytuacji bardzo istotne jest z jednej strony, umiejętne wydatkowanie dotacji unijnych, dostępnych jeszcze w ramach obowiązującego budżetu unijnego 2014-20, a z drugiej właściwe, w oparciu o czynniki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, zaplanowanie inwestycji, współfinansowanych ze środków UE w latach 2021-27.
Informacje istotne dla samorządów
W trakcie szkolenia ,,Gospodarka ściekowa terenów niezurbanizowanych”, które odbędzie się 26 listopada w Poznaniu, dużo uwagi będzie poświęcone analizom techniczno-ekonomicznym różnych wariantów kanalizacji i finansowaniu inwestycji na terenach niezurbanizowanych. Swoimi doświadczeniami w rozwiązywaniu inwestycyjnych i eksploatacyjnych problemów podzielą się przedstawiciele wielkopolskich gmin. Szczegółowo zostaną przedstawione obowiązki związane z gospodarką ściekową, jakie spoczywają na samorządach.
Wskutek niewłaściwej gospodarki ściekowej w wielu miejscach zagrożone są zasoby wód gruntowych; zarówno pod względem ilościowym (przedłużające się okresy suszy), jak i jakościowym; np. przy dużym zagęszczeniu drenaży rozsączających źródłem zanieczyszczeń są wstępnie oczyszczone ścieki bytowe. Na szkoleniu zostaną przedstawione sposoby ochrony wód gruntowych i tanie technologie odzysku wody oraz substancji nawozowych ze ścieków bytowych, które można i należy wykorzystać jak najbliżej miejsca ich powstawania.
Do udziału w spotkaniu organizatorzy szczególnie zachęcają samorządowców. – To oni odpowiedzialni będą za zmianę obrazu polskiej wsi w najbliższym czasie – zachęca Kalina Olejniczak, redaktor prowadząca miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.

UWAGA – do końca października obowiązuje specjalna, niższa cena rejestracji!

czwartek 31 października 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej