cover

Aktualności

Opłaty za przyłączenie do sieci

Sądy administracyjne oraz prokuratura są zdania, iż Samorządy nie mogą pobierać od swoich mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ponieważ są to opłaty dodatkowe, które nie mają podstawy prawnej w przepisach.

Pojawiają się także zdania, iżmieszkańcy, nawet za swoją zgodą, nie mają obowiązku wybudowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z własnych środków, bo to leży w gestii samej gminy.

Więcej: Gazeta prawna z dnia 18.01.2020 r. „Opłaty dla gmin za przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne: Trzeba je płacić? Kto ponosi koszty budowy”.

niedziela 19 stycznia 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej