cover

Aktualności

Nowe rozporządzenie

Dnia 13 grudnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Dz.U. 2020 poz. 107.

piątek 3 stycznia 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej