cover

Aktualności

Kwestionowanie wysokości opłaty wodnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w nieprawomocnym wyroku z 27 listopada 2019 r., sygn. akt II SA/Kr 1188/19 zajął stanowisko, iż Przedsiębiorca, który nie złożył reklamacji od informacji ustalającej wysokość opłat za korzystanie z usług wodnych i uiścił opłaty w wysokości wynikającej z informacji, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Sąd tym samym stanął po stronie podmiotu korzystającego z usług wodnych, który uważał, iż miał ponad dwukrotnie wyższą opłatę niż w roku poprzedzającym.

Więcej: Gazeta Prawna z dnia 17.03.2020 r. „Wysokość opłaty wodnej można kwestionować nawet po zapłacie”.

środa 18 marca 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej