cover

Aktualności

Nowe terminy szkoleń

Wprowadzamy nowe, zmodyfikowane terminy kursów, szkoleń oraz warsztatów Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich na rok 2020.
 
1) Kursy dla eksploatatorów Stacji uzdatniania wody
Kurs pt. „Szkolenie dla eksploatatorów”- część pierwsza, 23-24.09.2020 r.
Kurs pt. „Szkolenie dla eksploatatorów Stacji uzdatniania wody”- część druga, 21-22.10.2020 r.
Kurs pt. „Szkolenie dla eksploatatorów Stacji uzdatniania wody”- część trzecia 18-19.11.2020 r.
Kurs pt. „Szkolenie dla eksploatatorów Stacji uzdatniania wody”- część ósma 2-3.12.2020 r.

Zgłoszenia typu Pakiet Woda (zgłoszenia na kilka szkoleń) należy przesyłać do dnia 4.09.2020 r.,  zgłoszenia za pojedyncze części należy wysyłać do 7 dni przed spotkaniem. (Informacja dla osób, które jeszcze nie przesłały zgłoszenia, zgłoszenia już przesłane zachowują oczywiście ważność z zastrzeżeniem niniejszego przesunięcia dat).
Płatność za spotkania należy realizować w datach jak wyżej. 

2) Kurs dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków
Kurs pt. „Szkolenie dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków”- część trzecia, 16-17.09.2020 r.
Kurs pt. „Szkolenie dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków”- część czwarta, 7-8.10.2020 r.
Kurs pt. „Szkolenie dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków”- część piata, 4-5.11.2020 r.

Zgłoszenia typu Pakiet Ścieki (zgłoszenia na kilka szkoleń) należy przesyłać do dnia 4.09.2020 r.,  zgłoszenia za pojedyncze części należy wysyłać do 7 dni przed spotkaniem. (Informacja dla osób, które jeszcze nie przesłały zgłoszenia, zgłoszenia już przesłane zachowują oczywiście ważność z zastrzeżeniem niniejszego przesunięcia dat).
Płatność za spotkania należy realizować w datach jak wyżej. 

3) Ze względu na konieczność przełożenia Kursów z pt. 1 i 2 na terminy jesienne, coroczne Warsztaty SUW w Boszkowie k/Leszna zostają w 2020r  odwołane

Szczegółowe informacje
 

wtorek 21 kwietnia 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej