cover

Aktualności

skarżone uchwały gmin w sprawie warunków podłączenia do sieci

Prokuratura Krajowa opublikowała na swojej stronie internetowej informację, że prokuratorzy skarżą uchwały gmin w sprawie warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji ogólnej. W opinii PK nakładanie dodatkowych opłat na mieszkańców z tego tytułu narusza prawo. Gmina nie ma prawa do pobierania opłat. Jeśli do tej pory tak robiła, to osoby, które zapłaciły, mogą domagać się zwrotu poniesionych kosztów.
 
Więcej: Rzeczpospolita z dnia 13.07.2020  r.: ”Za wodę bez ekstradaniny - prokuratorzy skarżą uchwały gmin”.
a także: Gazeta Prawna z dnia 22.07.2020 r.: „Uchwałą nie można obciążyć mieszkańców za przyłączenie do wodociągu”
także: Portal Samorządowy z dnia: 10.07.2020 r.: „Uchwały gmin ws. opłat za przyłączenie wodno-kanalizacyjne pod lupą prokuratury”

czwartek 6 sierpnia 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej