cover

Aktualności

dotacje na realizację zadań w zakresie retencji wody na obszarach wiejskich

Od 22 lipca 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o pomoc na realizację zadań w zakresie retencji wody na obszarach wiejskich. W formie dotacji na ten cel przeznaczono łącznie 50 mln zł. Nabór wniosków potrwa aż do 17 grudnia przyszłego roku lub do wyczerpania budżetu a Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych.
 
Więcej: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 21.07.2020  r.: ”Program retencji na wsi - 50 mln zł dla samorządów”.
a  także: Portal Komunalny z dnia 17.07.2020 r.: „Retencja na terenach wiejskich. NFOŚiGW przekaże 50 mln zł”.

piątek 31 lipca 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej