cover

Aktualności

deficyty wody w glebie

Na skutek kolejnej bezśnieżnej zimy monitoring suszy wskazywał na bardzo silne deficyty wody w glebie. Na szczęście miesiące wiosenne radykalnie zmieniły sytuację i ograniczyły postępujące zjawisko suszy w Polsce. Obecnie 10% obszaru Polski nadal zmaga się z suszą rolniczą.
 
Więcej: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 10.07.2020  r.: ”Czy w Polsce nadal mamy suszę? Najnowszy raport STOP SUSZY 2020”.

poniedziałek 27 lipca 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej