cover

Aktualności

zmiany w sektorze

Analiza danych GUS przeprowadzona przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie dotycząca zmian strukturalnych grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON wykazała, iż rośnie liczba spółek handlowych, a zmniejsza się liczba zakładów budżetowych w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Wynika to z faktu iż, spółki mają więcej możliwościowi pozyskiwania finansowania i poszerzania zakresu działalności. Gminy zaś szukają sposobów wyłączenia kosztów z limitów zadłużenia.
 
Więcej: Portal Samorządowy z dnia 15.07.2020 r.: ”Więcej spółek, mniej zakładów budżetowych. Ten trend w wodociągach i kanalizacji będzie się nasilał”.

piątek 17 lipca 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej