cover

Aktualności

Ponad 4 tys. nowej sieci kanalizacyjnej

Główny Urząd Statystyczny podał informację, iż w 2019 roku oddano do eksploatacji 56  oczyszczalni ścieków, wybudowano także 4,2 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki. Oddano także do eksploatacji 0,6 tyś km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe. Jeśli chodzi o inwestycje gospodarki wodnej, to w 2019 r oddano do użytku urządzenia zaopatrzenia w wodę, czyli ujęcia wody i uzdatniania wody, o łącznej wydajności ok. 87 tys. m3/doba. Wydajność nowo oddanych ujęć wodnych wyniosła ok. 44 tys. m3/doba, zaś wydajność stacji uzdatniania wody ok. 43 tys. m3/doba.
 
 
Więcej: Portal Komunalny z dnia 01.09.2020 r. ”GUS: w 2019 r. do eksploatacji przekazano 4,2 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki”.

środa 2 września 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej