cover

Aktualności

gminy bronią się przed kradzieżami wody

W ostatnich latach bardzo nasila się skala nielegalnych poborów wody. Nielegalne pobory są plagą w okresie letnim i dotyczą w dużej mierze nielegalnych poborów wody z hydrantów ulicznych przez nieuprawnione do tego firmy oraz rolników przeprowadzających opryski. Przedsiębiorstwo wodociągowe pilnuje wody poprzez weryfikację umów, inwentaryzację przyłączy i monitorowanie poszczególnych stacji. Znakowane i plombowane są także hydranty oraz wysyłane apele do odbiorców.
 
Więcej: Gazeta Prawna z dnia 12.08.2020 r. ”Gminy dobrze pilnują wody”.

czwartek 20 sierpnia 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej