cover

Aktualności

opłata za działkę dużo niższa gdy gromadzona jest deszczówka

Prezes Wód Polskich Przemysław Dacapoinformował, iż w nowo projektowanych przepisach może pojawić się zapis opłata za działkę może być nawet dziesięciokrotnie mniejsza, jeśli jej właściciel będzie gromadził deszczówkę. Opłaty za retencję, mogą wahać się między 255 zł a 25 zł rocznie. Takie opłaty wynikają z projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, który do połowy września znajduje się w konsultacjach międzyresortowych i społecznych.
 
Więcej: Portal Komunalny z dnia 27.08.2020 r. ”Wody Polskie: opłata za działkę będzie dużo niższa, jeśli właściciel gromadzi deszczówkę”.

piątek 28 sierpnia 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej