cover

Aktualności

Wyrok WSA dotyczący taryf w Koninie i jego możliwe implikacje


PWiK w Koninie, po prawie 2 latach sporu z regulatorem uzyskało wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie potwierdzenie wejścia taryf w życie z mocy prawa.  Sąd podzielił stanowisko spółki, uznając, że regulator nie był uprawniony do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia taryf, ponieważ po przekroczeniu terminu 45-dniowego utracił kompetencje do rozstrzygnięcia w tym zakresie.


Więcej na stronie http://www.aqua.jerzmanowski.pl/aqua/orzecznictwo/860-nsa-potwierdza-wejscie-taryf-w-zycie-z-mocy-prawa, gdzie mec. Mateusz Faron omawia dokładnie temat.

Analizując to zagadnienie, można stwierdzić, że stwarza ono bardzo ciekawą sytuację, w której rodzą się liczne pytania:

- Czy każde przedsiębiorstwo, w odniesieniu do którego wniosku taryfowego zostanie przekroczony 45 dniowy termin, a następnie otrzyma decyzję o odmowie zatwierdzenia taryf może złożyć do regulatora wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji?  Jednoznacznie tak. 

- Czy regulator, czyli Wody Polskie, wiedząc o wyroku nie będą bardziej pilnowały terminów (w różny sposób, których nie będziemy tutaj omawiać), aby nie dopuścić do przekroczenia tego 45 dniowego terminu?  Z naszych informacji wynika, że już to robią, jednak czasami popełniają błędy i czasami termin jest przekraczany, a wiec w interesie przedsiębiorstwa jest jego pilnowanie.
  
- Jeżeli z mocy prawa taryfy weszły w czerwcu 2021 co zrobi PWiK w Koninie? Naliczy wstecz opłaty do przemysły i mieszkańców? Wystąpi o odszkodowanie do Wód Polskich? 
Na pewno będziemy obserwować rozwój ten sytuacji i informować o wszelkich nowych okolicznościach. 

Swoja drogą, przyjemnie jest przeczytać, ze uparta walka w sądach może doprowadzić sytuacji, w której prawo zapisane w ustawach jest przestrzegane, a przegrywają decyzje zablokowania podwyżek cen wody i ścieków, nie wynikające z przesłanek merytorycznych a czysto koniunkturalnych tj. politycznych.

poniedziałek 19 grudnia 2022


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej