cover

Aktualności

Co będzie dalej z wodociągami?


Najdotkliwsze dla sektora wodno-ściekowego w obecnym roku pozostają przedłużające się postępowania dotyczące zatwierdzenia taryf. Kolejnym wyzwaniem jest nowa dyrektywa ściekowa i konieczność sprostania jej wymogom. Pieniądze na nowe inwestycje pojawią się, jednak nie trafią one bezpośrednio do przedsiębiorstw tylko do samorządów. W przypadku gdy pieniądze trafią jednak do spółek może pojawić się problem z zapewnieniem wkładu własnego.

Więcej:
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/nie-wiadomo-co-dalej-z-wodociagami-i-kanalizacja-pytan-przybywa-szybciej-niz-odpowiedzi,425583.html

sobota 28 stycznia 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej