cover

Aktualności

Branża wodociągowo-kanalizacyjna na krawędzi


Z uwagi na ogromny wzrost kosztów przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne wystąpiły do regulatora o zatwierdzenie podwyżki taryf za wodę i ścieki.  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie otrzymało blisko 685 wniosków w tej sprawie. Tylko 100 wniosków rozpatrzono pozytywnie, prawie 300 odrzucono, a ponad 200 było jeszcze w trakcie rozpatrywania. Zdarzały się również sytuacje odmowy wszczęcia postępowania oraz umorzenia sprawy.

Więcej:
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/firmy-wod-kan-na-krawedzi-jest-sposob-by-uniknac-upadlosci,436065.amp

wtorek 31 stycznia 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej