cover

Aktualności

Nowości w programie FenIKS


Od 31 października br. nastąpiła aktualizacja w zakresie naborów dla programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Stanowi ciągłość dla poprzednich programów: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. Najważniejszym założeniem programu jest działanie z koncepcją zrównoważonego rozwoju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej.

Więcej: Portal Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie z dnia 31 października 2023 r.
 

piątek 10 listopada 2023


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej