cover

Aktualności

Ukazało się Rozp. Min. Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkod

Ukazało się Rozp. Min. Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego(Dz.U. 233 poz. 1988 z 2005r.). Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 15 grudnia 2005 r.
Ukazanie się tego aktu prawnego jest ważne szczególnie w kontekście dostawców "trudnych" ścieków wprowadzanych do kanalizacji.zobacz

wtorek 6 grudnia 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej