cover

Aktualności

Sprawozdanie Wód Polskich dotyczące działań przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Sprawozdanie, które pojawiły się na stronie regulatora taryf należy do obowiązków organu. Możemy w nich znaleźć informacje dotyczące kryterium wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

niedziela 21 kwietnia 2024

czytaj więcejKONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LICHEŃ 20-22.03.2024 R. - COROCZNE SPOTKANIE BRANŻY

W dniach 20 - 22 marca 2024 r. odbędzie się XXI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda-Ścieki-Człowiek-Środowisko. Konferencja Licheńska to jedna z najważniejszych, prestiżowych, a zarazem bardzo praktycznych konferencji w Polsce.

poniedziałek 13 listopada 2023

czytaj więcejKto rozwiązuje spór w przypadku braku zgody na podłączenie nieruchomości do sieci?

Sytuacje sporne między odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych, a podmiotami świadczącymi usługi miał rozwiązywać centralny regulator. W rzeczywistości okazało się, że zdarzają się ograniczenia w zakresie kompetencji organu regulującego wynikające z orzecznictwa.

poniedziałek 13 listopada 2023

czytaj więcejUdostępnienie infrastruktury wodociągowej dla spółki komunalnej – rozliczenie gminy w zakresie VAT

Do zadań własnych gminy należą m. in. te z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym.

niedziela 12 listopada 2023

czytaj więcejJednostki samorządu terytorialnego powierzają swoje postulaty „nowemu” rządowi.

Dostarczenie najważniejszych propozycji posłom miało nastąpić przed pierwszym posiedzeniem nowej kadencji. Według reprezentantów samorządowych miały się znaleźć kwestie wydłużenia terminów na przyjęcie planów ogólnych, czy zobowiązania subwencji rozwojowej na przyszły rok.

sobota 11 listopada 2023

czytaj więcejNowości w programie FenIKS

Od 31 października br. nastąpiła aktualizacja w zakresie naborów dla programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

piątek 10 listopada 2023

czytaj więcejModyfikacje w prawie wodnym dotyczące opłat za zrzuty ścieków z przelewów burzowych

Sektor wodociągowo-kanalizacyjny czekają zmiany od 1 stycznia 2024 roku. Nowe przepisy skupiają się, na polepszeniu kryteriów środowiskowych rzeki Odry. Zmiany wiążą się, ze zwiększonymi wydatkami finansowymi. Należy określić działania prowadzące do poprawy kryteriów środowiskowych Odry wraz z podjęciem czynności analityczno-planistycznych na jej odpływach.

czwartek 9 listopada 2023

czytaj więcejPURDE- nowy program służący doręczeniom elektronicznym

PURDE- Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego, zacznie funkcjonować od 10 grudnia br. Wiąże się ze zmianami w doręczaniu korespondencji przez podmioty publiczne i organy jednostek samorządu terytorialnego.

środa 8 listopada 2023

czytaj więcejWstępne potwierdzenia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie dotyczące legionelli.

Sanepid w Rzeszowie podał do wiadomości wstępne wyniki w kwestii zakażenia bakterią legionelli. W informacji czytamy, że bakteria legionelli mogła zasiedlić się w instalacjach wewnętrznych budynków.

wtorek 7 listopada 2023

czytaj więcejWsparcie w ramach programu „Woda do spożycia” -inwestycje dla gmin powyżej 15 tys. mieszkańców

Gminy, które mają powyżej 15 tysięcy mieszkańców, mogą skorzystać z pomocy programu „Woda do spożycia”, w ramach działania FENX.02.05. Wśród projektów objętych wsparciem znajdują się zadania dotyczące m. in.: budowy i modernizacji infrastruktury do dystrybucji wody, zadania mające na celu ograniczenie strat wody.

poniedziałek 6 listopada 2023

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej