cover

Aktualności

W Rzeczypospolitej z dnia 24.03.2006 r.

W Rzeczypospolitej z dnia 24.03.2006 r. ukazał się artykuł "Czyje są rury i kable na prywatnym gruncie". Arytkuł omawia konsekwencje precedensowej uchwały z 8.03.2006 r. podjętej przez Sąd Najwyższy dot. wykładni art. 49 kc (więcej)

wtorek 28 marca 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej