cover

Aktualności

W dniu 9.06.2006 r.

SPOTKANIE TECHNOLOGICZNE
FORUM DYSKUSYJNEGO WODOCIĄGÓW POLSKICH
MIEJSCE SPOTKANIA - BIERZGLINEK k/o WRZEŚNI
 
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
www.forum-wodociagi.pl
 
zaprasza na:
robocze spotkanie konsultacyjne z zakresu technologii wody
Zagadnienia związane z uzdatnianiem wód podziemnych w zakresie
odkwaszania oraz usuwania związków amoniaku
 
Nawiązanie do spotkań poprzednich w zakresie diagnozowania procesów odżelaziania i odmanganiania wody (ustalania przyczyn problemów oraz sposobów ich rozwiązywania).
Ponadto zaczniemy omawiać temat ekonomizacji ciągów technologicznych uzdatniania wód podziemnych (oszczędności w uzdatnianiu wód podziemnych)
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich zaprasza na cykl spotkań konsultacyjnych przeznaczonych dla technologów wody przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych.
Spotkania prowadzone będą przez konsultantów Forum ds. technologii wody, praktyków rozwiązujących wiele zagadnień technologicznych, prowadzących cotygodniowe dyżury telefoniczne Forum Dyskusyjnego.
Ideą spotkań jest wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i wiedzy praktycznej w zakresie szeroko rozumianego uzdatniania wody podziemnej i powierzchniowej.
W trakcie spotkań prezentowane będą filmy video, zdjęcia oraz wizualizacje komputerowe z licznych stacji wodociągowych z całego kraju.
Uczestnicy spotkania otrzymają obszerne materiały wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 
Spotkanie technologiczne pod patronatem merytorycznym:
prof. dr hab. inż. Marka Sozańskiego
 
 
UZUPEŁNIENIE I ROZSZERZENIE
SPOTKANIA TECHNOLOGICZNEGO Z ZAKRESU UZDATNIANIA WÓD PODZIEMNYCH KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 CZERWCA 2006 R.


Ze względu na liczne pytania pojawiające się w kuluarach w trakcie trwania poprzednich spotkań, jak i zapytania przesyłane przez uczestników spotkań autorzy chcieliby poszerzyć zakres zagadnień poruszanych na spotkaniu czerwcowym o typowo praktyczne problemy związane z:

- doborem odpowiedniego uziarnienia złóż filtracyjnych,

- praktycznymi aspektami płukania filtrów powietrzem (zwłaszcza z punktu widzenia procesów odżelaziania i odmanganiania wody),

- problemami technologicznymi w usuwaniu żelaza i manganu, związanymi z niewłaściwym podejściem do procesu płukania (zarówno na etapie projektu jak i eksploatacji filtrów),

- diagnostyką procesów uzdatniania wody pod kątem usuwania żelaza i manganu (uszczegółowienie dotychczas poruszanych zagadnień).


Ponadto zgodnie z przedstawionymi wcześniej informacjami na spotkaniu poruszone zostaną również zagadnienia związane z odkwaszaniem wód podziemnych oraz usuwaniem amoniaku. W ramach przedstawionych tematów autorzy odniosą się do praktycznych aspektów omawianych procesów i ich powiązania (wpływu) na procesy odżelaziania i odmanganiania wody.

Poruszone zostaną tematy związane z:
- jednoczesnym usuwaniem amoniaku i manganu z wody (powiązanie obu procesów i wzajemny wpływ na efektywność),
- metodami usuwania amoniaku z wód poziemnych (zwłaszcza przy dużych stężeniach związków tego pierwiastka),
- stosowaniem filtrów aktywnych biologicznie,
- ustalaniem indeksów agresywności (korozyjności wody),
- zasadności stosowania „wkładek węglanowych” w filtrach z punktu widzenia poprawy efektywności odżelaziania i odmanganiania wody,
- skutecznością i celowością stosowania metod chemicznych i fizycznych w usuwaniu agresywnego dwutlenku węgla.

Ponadto, planowane jest również rozpoczęcie części poświęconej optymalizacji ekonomicznej ciągów technologicznych.

Na wyraźną prośbę uczestników, ostatnia część czerwcowego spotkania będzie poświęcona praktycznym problemom z jakimi technolodzy spotykają się w codziennej pracy.

Liczymy, że zakres przedstawionych powyżej tematów wyjdzie naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz pozwoli odpowiedzieć na nurtujące pytania czy nakreślić metody rozwiązania codziennych problemów.

piątek 7 kwietnia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej