cover

Aktualności

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego - Małgorzata Bartoszewska z Gliwic będąca nowym konsultantem prawnym Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich będzie prowadziła dodatkowy dyżur telefoniczny w ramach dyżurów telefonicznych konsultantów prawnych.
Dyżury te odbędą się w godzinach 8:00-10:00 w dniach: 7 i 21 kwietnia, 12 i 26 maja oraz 9 i 23 czerwca.
  
Jednocześnie przypominamy, o pozostałych dyżurach telefonicznych kancelarii prawnej Business Expert Z. Jerzmanowski Sp. J. (reprezentowanej przez J. Jerzmanowskiego i Ł. Ciszewskiego) oraz kancalerii prawnej "Doradca" Sp. K. (reprezentowanej przez M. Krzyszczaka).

środa 5 kwietnia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej