cover

Aktualności

Stowarzyszenie Ekspoatatorów Obiektów

Stowarzyszenie Ekspoatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej wraz z Forum Dyskusyjnym Wodociągów Polskich wystąpiło do Ministra Gospodarki Piotra Grzegorza Woźniaka z wnioskiem w sprawie wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. "w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu" (Dz.U.05.186.1553), zobowiązującego kierujących odpady na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, do wykonywania corocznych analiz tych odpadów w zakresie podanym w załączniku nr 4.

pismo do ministra

czwartek 6 kwietnia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej