cover

Aktualności

W dniu 17.07.2006 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie taryfowe

SPOTKANIE
FORUM DYSKUSYJNEGO WODOCIĄGÓW POLSKICH

MIEJSCE SPOTKANIA - WRZEŚNIA

ZAPROSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
I WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NIMI
URZĘDÓW MIAST I GMIN

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
www.forum-wodociagi.pl

zaprasza na:
robocze spotkanie konsultacyjne

NOWE ROZPORZĄDZENIE TARYFOWE

W dniu 17.07.2006 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie taryfowe (Dz.U. nr 127 poz. 886 - serwer LEX, pdf). Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich organizuje spotkanie poświecone temu zagadnieniu oraz wynikłym zeń ewentualnym konsekwencjom dla firm wod-kan. Temat ów omawiać będą przedstawiciele trzech znanych Państwu kancelarii prawnych, specjalizujących się w zagadnieniach branży wod-kan.

TERMIN SPOTKANIA
13 września 2006 roku godz. 10.00


W związku z wejściem w życie w dniu 16 sierpnia rozporządzenia ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z dnia 28 lipca 2006 r.) spotkanie konsultacyjne dotyczace taryf z dnia 13.09.2006 r. zostanie rozszerzone o omówienie tego rozporzadzenia.

więcej

czwartek 20 lipca 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej