cover

Aktualności

Na stronach sejmowych ukazała się interpelacja

Na stronach sejmowych ukazała się interpelacja poselska w sprawie "kwestionownia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę..." wraz odpowiedzią Ministra Budownictwa.

poniedziałek 24 lipca 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej