cover

Aktualności

W Rzeczpospolitej z dnia 31.07.2006 r.

W Rzeczpospolitej z dnia 31.07.2006 r. ukazał  się artykuł "Różne ceny wody w kranie". Artykuł nawiązuje do wchodzącego w życie w dniu 16 sierpnia 2006 r. rozporządzenia ministra budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 127 poz. 886). Przypominamy, że Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich organizuje w dniu 13.09.2006 r. spotkanie poświecone temu rozporządzeniu.

czwartek 10 sierpnia 2006


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej