cover

Aktualności

Jakie będą maksymalne ceny prądu?

W Dz.U. 2284 z dn. 9 listopada 2022 r ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów ws. obliczania limitu ceny energii elektrycznej. Rozporządzenie określa sposób obliczania limitu ceny za energię elektryczną przez wytwórców tej energii. To akt wykonawczy opisywanej przez nas ustawy z 7 października „o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku”.

poniedziałek 14 listopada 2022

czytaj więcejSpecjalistyczne Kursy dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich w 2023 wznawia specjalistyczne Kursy dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody.

niedziela 6 listopada 2022

czytaj więcejMaksymalna cena energii w 2023 r. dla niektórych odbiorców ustalona przez sejm oraz jej możliwe implikacje

Środowisko wodociągów (i nie tylko oczywiście) od dłuższego czasu żyło jedną z najważniejszych dla siebie kwestii kosztowych - cenami prądu. Wiemy, że niektóre z przedsiębiorstw otrzymywały oferty z cenami na kolejny rok dziesięciokrotnie i więcej wyższe w odniesieniu do stawek, które do tej pory płaciły.

sobota 29 października 2022

czytaj więcejZapraszamy na XX Jubileuszową Konferencję Naukowo-Techniczną Woda - Ścieki - Człowiek - Środowisko w Licheniu

Konferencja tradycyjnie jest organizowana w Licheniu k/Konina przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich przy współpracy z Instytutem Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Konferencja Licheńska to jedna z najważniejszych, prestiżowych a zarazem bardzo praktycznych konferencji w Polsce.

poniedziałek 24 października 2022

czytaj więcejMaksymalne ceny prądu dla odbiorców wrażliwych

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił na oficjalnej konferencji maksymalne ceny prądu dla poszczególnych odbiorców, w tym odbiorców wrażliwych, które będą gwarantowane przez ustawę. 
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że powyższe podmioty powinny złożyć wnioski w sprawie zamrożenia taryf do 30 listopada do swoich dostawców energii.

wtorek 18 października 2022

czytaj więcejList Prezesa IGWP do Premiera RP dotyczący pomocy trudnej sytuacji w jakiej znalazła się branża.

Prezes IGWP w przesłanym dokumencie opisuje konieczność podjęcia działań w ramach zapewnienia pewności dostępu dostaw wody i odbioru ścieków. Ciężka sytuacja sektora wodociągowego spowodowana jest między innymi przez rosnącą inflację, czy koszty energii elektrycznej.

poniedziałek 17 października 2022

czytaj więcejZa cztery lata zmiany przepisów o osadach ściekowych, przed branżą kosztowne zadania

W dniu 14 stycznia br. ukazało się Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2022 poz. 89).

niedziela 16 października 2022

czytaj więcejPrzedsiębiorca może nie zgodzić się na wysokość opłat za usługi wodne

Korzystanie z wód wiąże się z opłatami. Zaliczamy tutaj np. pobór wód powierzchniowych lub podziemnych. Przedsiębiorcy i inne podmioty są zobowiązani do uiszczania opłat z tego tytułu jeśli zużycie wód jest poza zakresem powszechnego, zwykłego i szczególnego korzystania z nich.

sobota 15 października 2022

czytaj więcejPropozycja nowej dyrektywy ściekowej

​Możliwe, iż pod koniec października Komisja Europejska przedstawi nową zmienioną dyrektywę ściekową.

piątek 14 października 2022

czytaj więcejKonferencja “Warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody - Boszkowo 2022” - program

Szanowni Państwo!
W związku ze zbliżającym się terminem konferencji: "Warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody - Boszkowo 2022", publikujemy program tegorocznych warsztatów

czwartek 1 września 2022

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej